Drukuj

Art. 1 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 1.

Ustawa określa:

  1. zakres działania oraz zasady funkcjonowania wojewody;

  2. tryb powoływania i odwoływania wojewody;

  3. organizację rządowej administracji zespolonej w województwie i niezespolonej administracji rządowej.

Artykuł 1 2 3 ...83

Przejdź do artykułu