Drukuj

Art. 62 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 62.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określają odrębne przepisy.
Artykuł 1 ...60 61 62 63 64 ...83

Przejdź do artykułu