Drukuj

Art. 72 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 72.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) w art. 53 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora.”.

Artykuł 1 ...70 71 72 73 74 ...83

Przejdź do artykułu