Drukuj

O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Pobierz za darmo Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. (.doc)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Ustawa z dnia 11 września 2015 r. Treść


O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Inne

O przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych O lekarzu sądowym O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury O umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność O zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego