Drukuj

O zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo import

Pobierz za darmo ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego (O zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo import) Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. (.doc)

ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. Treść


O zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego


Inne

O systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji O środkach ochrony roślin O ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych O bezpieczeństwie żywności i żywienia O produktach pochodzenia zwierzęcego