Drukuj

Art. 124a Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 124a.

1. Kierownik urzędu stanu cywilnego może upoważnić pisemnie pracownika urzędu stanu cywilnego do przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego. Upoważniony pracownik, dokonując przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, może wykonywać czynności, o których mowa w art. 124 ust. 4.

2. Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego nie może upoważnić pracownika do dokonywania czynności, o której mowa w ust. 1.
Artykuł 1 ...114–123 124 124a 125 126 ...149

Przejdź do artykułu