Drukuj

Art. 149 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 149.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r., z wyjątkiem:

1) art. 47 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;

2) art. 53 ust. 2 i 3, art. 54 ust. 4 i 5, art. 114 w zakresie dodawanych w art. 11 ust. 3a–3e i ust. 4c oraz art. 123, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
 
Artykuł 1 ...147 148 149

Przejdź do artykułu