Drukuj

Art. 22 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 22.

Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających prawdziwość zgłoszonych danych. W przypadku uznania tych dowodów za niewystarczające stan faktyczny ustala się w postępowaniu wyjaśniającym.
Artykuł 1 ...20 21 22 23 24 ...149

Przejdź do artykułu