Drukuj

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

Pobierz za darmo Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. (.doc)

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Treść


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki


Inne

O ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r O powszechnym spisie rolnym w 2010 r O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” O udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi