Drukuj

O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Pobierz za darmo Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. (.doc)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. Treść


O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Inne

O wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 O wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych O Krajowym Zasobie Nieruchomości O imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych