Drukuj

Art. 102 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 102.

Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu; wygaśnięcie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone.

Artykuł 1 ...100 101 102 103 104 ...1088

Przejdź do artykułu