Drukuj

Art. 104 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 104.

Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.

Artykuł 1 ...102 103 104 105 106 ...1088

Przejdź do artykułu