Drukuj

Art. 1031-4 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1031-4.

Wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza, nie może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia, chociażby dług nie był jeszcze wymagalny.

Artykuł 1 ...1031‑2 1031‑3 1031‑4 1032 1033 ...1088

Przejdź do artykułu