Drukuj

Art. 108 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 108.

Kto szczuje psem człowieka,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...106 107 108 109 110 ...166

Przejdź do artykułu