Drukuj

Art. 1034 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1034.

§ 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów.

§ 2. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

Artykuł 1 ...1032 1033 1034 1034‑1 1034‑2 ...1088

Przejdź do artykułu