Drukuj

Art. 249 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 249.

Przepis art. 248 stosuje się odpowiednio do skarg i wniosków przekazanych przez organizacje społeczne do organów właściwych w myśl art. 228230 oraz art. 242.

Artykuł 1 ...247 248 249 250 251 ...269

Przejdź do artykułu