Drukuj

Art. 262 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 262.

Po wygaśnięciu użytkowania użytkownik obowiązany jest zwrócić rzecz właścicielowi w takim stanie, w jakim powinna się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu użytkowania.

Artykuł 1 ...260 261 262 263 264 ...1088

Przejdź do artykułu