Drukuj

Art. 263 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 263.

§ 1. Roszczenie właściciela przeciwko użytkownikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy albo o zwrot nakładów na rzecz, jak również roszczenie użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...261 262 263 264 265 ...1088

Przejdź do artykułu