Drukuj

Art. 264 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 264.

Jeżeli użytkowanie obejmuje pieniądze lub inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, użytkownik staje się z chwilą wydania mu tych przedmiotów ich właścicielem. Po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki (użytkowanie nieprawidłowe).

Artykuł 1 ...262 263 264 265 266 ...1088

Przejdź do artykułu