Drukuj

Art. 51 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 51.

Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie:

 1. kieruje nią i koordynuje jej działalność;
   
 2. kontroluje jej działalność;
   
 3. zapewnia warunki skutecznego jej działania;
   
 4. ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.
   
Artykuł 1 ...28 29–50 51 52 53 ...83

Przejdź do artykułu