Drukuj

Art. 449-7 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 449-7.

§ 1. Odszkodowanie za szkodę na mieniu nie obejmuje uszkodzenia samego produktu ani korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem.

§ 2. Odszkodowanie na podstawie art. 449-1 nie przysługuje, gdy szkoda na mieniu nie przekracza kwoty będącej równowartością 500 euro.

Artykuł 1 ...449‑5 449‑6 449‑7 449‑8 449‑9 ...1088

Przejdź do artykułu