Drukuj

Art. 449-8 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 449-8.

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednak w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu od wprowadzenia produktu do obrotu.

Artykuł 1 ...449‑6 449‑7 449‑8 449‑9 449‑10 ...1088

Przejdź do artykułu