Drukuj

Art. 449-6 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 449-6.

Jeżeli za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odpowiada także osoba trzecia, odpowiedzialność tej osoby i osób wymienionych w artykułach poprzedzających jest solidarna. Przepisy art. 441 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...449‑4 449‑5 449‑6 449‑7 449‑8 ...1088

Przejdź do artykułu