Drukuj

Art. 507 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 507.

Jeżeli wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym przez osobę trzecią, poręczenie lub ograniczone prawo rzeczowe wygasa z chwilą odnowienia, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia.

Artykuł 1 ...505 506 507 508 509 ...1088

Przejdź do artykułu