Drukuj

Art. 133 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 133.

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651 i 730) w art. 22 w ust. 1 w pkt 8c wyrazy „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych” zastępuje się wyrazami „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.
Artykuł 1 ...131 132 133 134 135 ...176

Przejdź do artykułu