Drukuj

Art. 561-5 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 561-5.

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Artykuł 1 ...561‑3 561‑4 561‑5 562 563 ...1088

Przejdź do artykułu