Drukuj

Art. 107b KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 107b.

§ 1. Kto niszczy losy, kartony lub inne dowody udziału w loterii pieniężnej, loterii fantowej lub grze bingo fantowe bez wymaganego zawiadomienia właściwego organu,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Artykuł 1 ...107 107a 107b 107c 107d ...191

Przejdź do artykułu