Drukuj

Art. 699 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 699.

Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie oznaczony, czynsz jest płatny z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju – półrocznie z dołu.

Artykuł 1 ...697 698 699 700 701 ...1088

Przejdź do artykułu