Drukuj

Art. 700 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 700.

Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy.

Artykuł 1 ...698 699 700 701 702 ...1088

Przejdź do artykułu