Drukuj

Art. 698 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 698.

§ 1. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.

§ 2. W razie naruszenia powyższego obowiązku wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Artykuł 1 ...696 697 698 699 700 ...1088

Przejdź do artykułu