Drukuj

Art. 724 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 724.

Jeżeli rzeczy otrzymane przez biorącego pożyczkę mają wady, dający pożyczkę obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się w wypadku, gdy biorący mógł z łatwością wadę zauważyć.

Artykuł 1 ...722 723 724 725 726 ...1088

Przejdź do artykułu