Drukuj

Art. 725 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 725.

Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Artykuł 1 ...723 724 725 726 727 ...1088

Przejdź do artykułu