Drukuj

Art. 726 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 726.

Bank może obracać czasowo wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia.

Artykuł 1 ...724 725 726 727 728 ...1088

Przejdź do artykułu