Drukuj

Art. 758-2 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 758-2.

Każda ze stron może żądać od drugiej pisemnego potwierdzenia treści umowy oraz postanowień ją zmieniających lub uzupełniających. Zrzeczenie się tego uprawnienia jest nieważne.

Artykuł 1 ...758 758‑1 758‑2 759 760 ...1088

Przejdź do artykułu