Drukuj

Art. 859-5 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 859-5.

Umowę składu zawartą na czas nieoznaczony przedsiębiorca składowy może wypowiedzieć listem poleconym, z zachowaniem terminu miesięcznego, jednakże nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od złożenia rzeczy.

Artykuł 1 ...859‑3 859‑4 859‑5 859‑6 859‑7 ...1088

Przejdź do artykułu