Drukuj

Art. 765 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 765.

Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Artykuł 1 ...764‑8 764‑9 765 766 767 ...1088

Przejdź do artykułu