Drukuj

Art. 764-9 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 764-9.

Do umowy o treści określonej w art. 758 § 1, zawartej z agentem przez osobę niebędącą przedsiębiorcą, stosuje się przepisy niniejszego tytułu, z wyłączeniem art. 761761-2, art. 761-5 oraz art. 764-3764-8.

Artykuł 1 ...764‑7 764‑8 764‑9 765 766 ...1088

Przejdź do artykułu