Drukuj

Art. 764-8 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 764-8.

Jeżeli agent wypowiedział umowę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi dający zlecenie, może on zwolnić się z obowiązku przestrzegania ograniczenia działalności konkurencyjnej przez złożenie dającemu zlecenie oświadczenia na piśmie przed upływem miesiąca od dnia wypowiedzenia.

Artykuł 1 ...764‑6 764‑7 764‑8 764‑9 765 ...1088

Przejdź do artykułu