Drukuj

Art. 859-6 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 859-6.

Jeżeli składający nie odbiera rzeczy pomimo upływu umówionego terminu lub terminu wypowiedzenia umowy, przedsiębiorca składowy może oddać rzecz na przechowanie na koszt i ryzyko składającego. Może on jednak wykonać to prawo tylko wtedy, jeżeli uprzedził składającego o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa listem poleconym, wysłanym nie później niż na 14 dni przed upływem umówionego terminu.

Artykuł 1 ...859‑4 859‑5 859‑6 859‑7 859‑8 ...1088

Przejdź do artykułu