Drukuj

Art. 87 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 87.

Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.

Artykuł 1 ...85 86 87 88 89 ...1088

Przejdź do artykułu