Drukuj

Art. 876 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 876.

§ 1. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

§ 2. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.

Artykuł 1 ...874 875 876 877 878 ...1088

Przejdź do artykułu