Drukuj

Art. 137 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 137.

§ 1. (uchylony)

§ 2. Kierownik punktu sprzedaży detalicznej lub zakładu gastronomicznego, który nie ma faktur albo innych dowodów dostawy lub przyjęcia na towary przechowywane w punkcie sprzedaży detalicznej lub zakładzie gastronomicznym,

podlega karze aresztu albo grzywny.
Artykuł 1 ...135 136 137 138 138a ...166

Przejdź do artykułu