Drukuj

Art. 981-6 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 981-6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale oraz w przepisach szczególnych do zapisu windykacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy o zapisie zwykłym.

Artykuł 1 ...981‑4 981‑5 981‑6 982 983 ...1088

Przejdź do artykułu