Drukuj

Art. 983 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 983.

Zapisobierca obciążony poleceniem może powstrzymać się z jego wykonaniem aż do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy polecenie obciąża dalszego zapisobiercę.

Artykuł 1 ...981‑6 982 983 984 985 ...1088

Przejdź do artykułu