Drukuj

Art. 982 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 982.

Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).

Artykuł 1 ...981‑5 981‑6 982 983 984 ...1088

Przejdź do artykułu