Drukuj

Art. 985 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 985.

Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również wykonawca testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem. Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, wykonania polecenia może żądać także właściwy organ państwowy.

Artykuł 1 ...983 984 985 986 986‑1 ...1088

Przejdź do artykułu