Drukuj

Art. 62 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 62.

Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.
Artykuł 1 ...60 61 62 63 64 ...110

Przejdź do artykułu