Drukuj

Art. 279 KK


Kodeks karny
Artykuł 279.

§ 1. Kto kradnie z włamaniem,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Artykuł 1 ...277d 278 279 280 281 ...363

Przejdź do artykułu