Drukuj

Art. 281 KK


Kodeks karny
Artykuł 281.

Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Artykuł 1 ...279 280 281 282 283 ...363

Przejdź do artykułu