Drukuj

Art. 282 KK


Kodeks karny
Artykuł 282.

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Artykuł 1 ...280 281 282 283 284 ...363

Przejdź do artykułu